Skip to main content

Energia geotermală

  • Pe lângă resursele tangibile și valorificabile fizic, subsolul are și un potențial regenerabil uriaș. O sursă alternativă de energie este geotermia, utilizabilă în prezent doar la pompele de căldură din sursă de sol. Temperatura internă a Pământului oferă o sursă naturală de căldură, al cărei potențial crește odată cu adâncimea de exploatare. Prin urmare, energia termică naturală a scoarței terestre poate aduce o contribuție semnificativă la îndeplinirea țintei de neutralitate climatică.
  • În contextul tranziției către o economie mai curată, se impune ca orice oportunitate de dezvoltare a surselor de energie alternativă să fie exploatată fără întârziere. De aceea, energia geotermală este o componentă promițătoare a mixului de energie regenerabilă din Uniunea Europeană.
  • Având în vedere cunoașterea geologiei, datorată deceniilor de exploatare petrolieră în România, precum și capacitatea tehnologică a sectorului petrolier, exploatarea energiei termice de mare adâncime poate fi dezvoltată cu succes, cu costuri reduse și beneficii uriașe.
Close Menu
Federația Patronală Petrol și Gaze

Ghica House
Strada Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, București