Skip to main content

Biocombustibilii

  • În procesul de creare a unei economii durabile, cu emisii scăzute de carbon, rolul biocombustibililor și al gazelor verzi sau al gazelor obținute din alte tehnologii cu emisii reduse de carbon în tranziția energetică, precum și în realizarea obiectivelor climatice și energetice asumate de România pentru anul 2030 în calitate de Stat Membru al UE, se așteaptă să crească în perioada următoare.
  • Biocombustibilii, alături de energia din surse regenerabile și hidrogen, vor contribui substanțial la transformarea sistemului energetic.
Close Menu
Federația Patronală Petrol și Gaze

Ghica House
Strada Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, București