Skip to main content

Hidroenergia

  • „România beneficiază de un potenţial ridicat al resurselor hidroenergetice. Dintr-un total al potenţialului teoretic liniar de aproximativ 70,0 TWh/an, potenţialul teoretic liniar al cursurilor de apă interioare este de aproximativ 51,6 TWh/an, iar cel al Dunării (doar partea românească) este evaluat la cca.18,4 TWh/an. ” (proiectul „Strategia energetică a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050”, publicat de Ministerul Economiei).
  • Conform ANRE, hidroenergia are în prezent cea mai mare pondere din mixul energetic al țării noastre, de 26,47%.
  • Sectorul hidroenergetic, prin amenajările de mare și mică anvergură, reprezintă o sursă importantă de energie pentru țara noastră, iar dezvoltarea sa va contribui la aprovizionarea consumatorilor economici și casnici, dar și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) ale României.
Close Menu
Federația Patronală Petrol și Gaze

Ghica House
Strada Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, București