Treci la conținutul principal

Digitalizarea în sectorul de petrol și gaze. Un pas către eficientizare

Tranziția energetică impune implementarea pe scară largă a unor noi tehnologii, care să crească  eficiența energetică și să reducă  emisiile de gaze cu efect de seră. Dar, în aceeași linie, a inovației cu impact asupra eficienței globale a companiilor, se numără și componenta de digitalizare, ce presupune atât automatizarea proceselor, cât și utilizarea unor instrumente tehnice ce permit economii și o gestionare superioară a resurselor. Un studiu din 2020 privitor la operațiunile digitale arăta că la, nivelul companiilor de petrol și gaze, este anticipată o creștere cu 10% a veniturilor prin reducerea timpului de demarare a proiectelor și prin majorarea producției, precum și o scădere cu 8,5% a costurilor ca urmare a îmbunătățirii eficienței operaționale.

Vă prezentăm în continuare, pe scurt, câteva arii de aplicare a noilor tehnologii digitale și beneficiile oferite:

Automatizarea, cheia pentru eliminarea erorilor, prognoză și simplificarea proceselor

Prin automatizarea proceselor manuale, se realizează optimizarea acestora, prin reducerea și eliminarea erorilor, cu un plus de randament al activității. De asemenea, automatizarea permite o eficientizare prin monitorizarea, analiza datelor în timp real, ceea ce facilitează luarea deciziilor. Utilizarea instrumentelor AI poate duce la o îmbunătățire a etapelor de planificare și de prognoză. Tehnologiile bazate pe Inteligență Artificială permit o integrare a datelor anterioare și a celor derivate, precum și o identificare a tiparelor, elementelor disfuncționale sau de risc, ce pot fi utilizate, spre exemplu, în mentenanță.

Reducerea inputului manual ar putea conduce la o scădere a costurilor. În plus, digitalizarea ar putea constitui o adaptare la tendințele actuale și o flexibilizare față de nevoile noii generații, cea cunoscută sub numele de „millennials”, generația „nativ digitală”, cu noi așteptări față de locurile de muncă.

Big Data – modele ale zonelor critice, cu beneficiul siguranței în upstream

Prin tehnologii de tipul cloud computing, companiile pot să gestioneze volume mari de date generate în operațiuni. Astfel, va fi îmbunătățită disponibilitatea și procesarea informației, precum și transparența. Sistemele de analiză Big Data pot fi o metodă de îmbunătățire a sistemelor de securitate, prin monitorizarea la distanță și controlul echipamentelor și produselor. Specialiștii consideră că aceste tehnologii ar putea avea beneficii pentru companiile cu activități de explorare, prin reducerea riscurilor, scăderea timpului necesar pentru foraj, îmbunătățirea performanței echipamentelor de producție, precum și pentru analiza unor date cum sunt cele privitoare la microseisme. Datele obținute pot fi integrate pentru crearea unor modele virtuale 3D ale ariilor de explorare, iar informațiile colectate prin intermediul sistemelor de senzori și a dronelor pot fi utilizate pentru evaluarea zonelor cu risc și a celor cu acces limitat, cu un plus de siguranță pentru echipe.

Sectorul midstream – monitorizarea infrastructurii și grijă pentru mediu

Tehnologiile digitale pot fi utilizate pentru monitorizarea conductelor, prin utilizarea de senzori și modele ce pot detecta și chiar preveni defecțiuni ale sistemului de transport și pierderile, cu efecte pozitive asupra operațiunilor, dar și a mediului. Sistemele de monitorizare de la distanță, utilizând drone, pot realiza inspecții ale unor elemente critice, fără implicarea oamenilor, pentru un plus de siguranță. De asemenea, se pot crea modele ale sistemului de transport, ce permit elaborarea de scenarii de prevenție, utile pentru planificarea mentenanței și diminuarea riscurilor.

Rafinarea – controlul costurilor

Prin analiza datelor, se poate realiza întreținerea predictivă, cu detectarea defecțiunilor, prevenirea pierderilor și un control al debitelor, cu o reducere a consumului de energie. Sistemele de control al proceselor pot fi utilizate pentru o monitorizare mai bună a calității produsului finit, prin reducerea erorilor de producție. De asemenea, tehnologiile digitale pot fi implementate ca un mijloc de identificare a situațiilor cu impact asupra calității mediului, spre exemplu în situații de prevenire a poluării aerului sau a apei. Optimizarea consumului de energie poate susține eforturile de decarbonare asumate de companiile din sectorul petrolului și gazelor naturale.

Tendințele în digitalizarea sectorului de petrol și gaze, la nivel global

Oil&Gas Iq a sintetizat câteva trenduri ce se manifestă în prezent, la nivel internațional:

Operațiuni optimizate

Industria de petrol și gaze investește precaut, având în vedere tranziția globală de la combustibilii fosili către noi combustibili. Totuși, se manifestă o creștere a cererii de energie, într-un context geopolitic complicat, ceea ce determină o presiune de reducere a prețurilor. Adoptarea tehnologiilor digitale poate conduce la optimizarea costurilor, cu efect benefic asupra prețului produselor oferite, precum și cu avantajul macro de a menține aprovizionarea la prețuri care să susțină competivitatea economică a clienților.

Sinergie angajați – tehnologie

Companiile din sectorul de petrol și gaze acționează pentru a stimula adoptarea de către angajați a tehnologiilor digitale ce îi susțin în eficientizarea activității.

Reducerea emisiilor de metan

Prin implementarea tehnologiilor digitale, industria de petrol și gaze poate realiza o evaluare a emisiilor de metan și poate acționa pentru reducerea acestora. Este o acțiune importantă, deoarece aceste companii vor putea avea acces mai ușor la finanțare și vor deveni mai atractive pentru angajații și clienții preocupați de chestiunile de mediu, și vor putea întreprinde acțiuni pentru un viitor cu emisii de carbon reduse.

Lasă un răspuns

Închideți meniul
Federația Patronală Petrol și Gaze

Ghica House
Strada Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, București